Ziraat Mühendisliğinin Görevleri

Ziraat Mühendisliği bitkisel üretim (bahçe bitkileri, tarla bitkileri) ve hayvansal  üretim (küçükbaş, büyükbaş hayvan geliştirme yolları ve ıslahı, kümes hayvanları, arıcılık, yemler hayvan besleme, genetik, biyometri)  bunun yanında süt teknolojisi, tarımsal biyoteknoloji, tarım makineleri, toprak bilimi, kültür ve teknik, bitki besleme, bitki koruma, peyzaj mimarlığı, tarım ekonomisi, biyoyakıt ve biyogaz enerji üretimi alanlarında çalışan mühendislik disiplinidir.

Ziraat Mühendisleri Ne İş Yaparlar

Ziraat mühendisliğinin görevleri arasında bulunduğu bölgenin toprak analizini yapmak, çeşitli bitkilerin yetiştirilmesi için uygun toprağı bulmak bulunmamaktır. Görevlerinin devamında toprağın verimini arttırıcı önlemler almak, tohumların ekilmesi, çiftçileri eğitmek ve bilinçlendirmek, fidelerin, fidanların dikilmesi, ilaçlandırılması, gübrelenmesi ve ürünün toplanması ile ilgili zamanı ve yöntemleri belirlemek, bitkilerin hastalık hastalıklardan ve zararlıdan korunması ve türlerin hastalıktan kurtulması, kalite ve verimin arttırılması için çalışmalar yapmak,  toplanan ürünün sınıflandırılması , depolanması, korunması, ambalajlanması ve pazarlanması ile ilgili yöntemler bulmak bulunmaktadır.

Ziraat Mühendisleri Ne İş Yapar-min

Tarım Teknolojileri

Tarım bölgesinin yapısını incelemek ve teraslama yapmak, düzeltme işlemlerini planlamak, sulama ve kullanılması gerekenden daha fazla suyun süzülmesi için gereken yapıları (Su kanalları, baraj gibi) planlamak, hayvan barınakları (ağıl, ahır,kümes, gölet gibi) sera inşaatı, köy konutları, köy konutları, su depoları için planlar hazırlamak ve yapımını denetlemek, Tarımsal üretimde kullanılan alet ve makineleri( traktör, sulama sistemlerinde kullanılan güneş enerjileri gibi) gibi teknolojiler Ziraat Mühendisleri tarafından  kullanılmaktadır.

 

Yorum yap

Reklamları biz de sevmiyoruz ama !

Giderlerimizi karşılamak için reklam yayınlamaya ihtiyacımız var.

Refresh