Rüzgar Enerjisinin Tarihsel Gelişimi

YEL DEĞİRMENLERİ

MS yaklaşık 7. yüzyılda ilk yel değirmenleri Pers ülkesi yani şimdiki İran ülkesinde kullanılmıştır. Yel değirmenleri bu dönemde su pompalamak ya da tahılları öğütmek amacıyla kullanılmıştır. Yel değirmeninin kanatları yatay konumdadır. 12. yüzyılın sonlarına doğruda yel değirmenleri Avrupa ülkelerinde kullanılmaya başlanmıştır. Hollanda ve Birleşik Krallık yel değirmenlerinin kanatlarını dikey konumlandırmışlardır. 1745 yılında İngiliz mühendis Edmund Lee yel değirmeninin yüzünü rüzgar yönüne göre dönmesini sağlayacak kuyruk fanını icat etmiştir.

yel değirmenleri

Günümüzde Rüzgar türbini ismini verdiğimiz modern yel değirmenleri rüzgar enerjisini elektrik enerjisine dönüştürmektedir.

 • 1887 yılında ABD’li mucit Charles F. Brush elektrik üreten ilk rüzgar türbinini icat etti. Demirden kule üzerinde 17 metre çapında kanatları vardır.
 • 1899 yılında Danimarkalı mucit Poul la Cour kavisli kanatlar kullanarak Brush’ın tasarımını geliştirmiştir.
 • 1918 yılında Danimarka’da elektriğin %3’ü rüzgar türbinlerinden üretilmiştir.
 • 1930l’u yıllarda pilleri şarj etmek için küçük rüzgar makineleri tasarlanmıştır.
 • 1979 yılında Danimarka’da pek çok rüzgar türbininin inşa edilmesiyle modern rüzgar gücü endüstrisi başlamış oldu.
 • 2000’li yıllar Rüzgar gücü dünyada en hızlı büyüyen yenilenebilir enerji teknolojisi haline gelmiştir.

RÜZGAR GÜCÜNÜN ARTILARI

 • Kömür, petrol ve doğal gaz enerjilerine göre iyi bir alternatif temiz enerjidir.
 • Rüzgar türbinleri atık madde üretmez. Yalnızca kurulum sırasında inşa eden makinaların fosil yakıtları sera gazı oluşumuna sebep olur. Bunun haricinde herhangi bir sera gazı emisyonu söz konusu değildir.
 • Rüzgar türbini yakıt ihtiyacı yoktur.
 • Rüzgar türbinlerinin bulunduğu arazide tarım ve hayvancılık yapılabilir.

RÜZGAR GÜCÜNÜN EKSİLERİ

 • Rüzgarın esmediği zamanlarda elektrik üretimi yoktur.
 • Rüzgar santrali eğer deniz kıyılarında kurulacaksa buralarda arsa fiyatları pahalıdır.
 • Türbinler göçmen kuşlara zarar verebilmektedir.
 • Türbinler hava akımını dağıttığı için radar sistemlerini ve türbinlere yakın yerleşim yerlerinde radyo televizyon alıcılarını etkileyebiliyor.

RÜZGAR POMPALARI

Rüzgar pompaları çiftliklerde derin su kuyularından su çekmek için kullanılmaktadır.

 • Esmekte olan rüzgar türbindeki kuyruk fanına çarpar.
 • Kuyruk fanı yel değirmenini rüzgara doğru döndürür.
 • Esen rüzgar türbinin kanatlarının dönmesini sağlar.
 • Kanatlar bir mil ile yel değirmeninin içindeki dişlilere bağlıdır. Bu dişliler tahılları öğüten mekanizmayı çalıştırır.

Yorum yap

Reklamları biz de sevmiyoruz ama !

Giderlerimizi karşılamak için reklam yayınlamaya ihtiyacımız var.

Refresh