Plc’nin Hayatımızdaki Yeri

 PLC ( Programmable Logic Controller), günümüzde otomasyon sistemlerinin vazgeçilmezi olmuştur.İnsan gücünü büyük ölçüde azaltan PLC , endüstrinin neredeyse her alanında kullanılmaktadır.

plc resimi

PLC (Programlanabilir Mantıksal Denetleyici), fabrikalardaki birçok bölümlerin denetimde kullanılmakta olan cihazdır.Bilgisayarlardan farklı olarak PLC nin birçok giriş çıkışı vardır.Çok büyük özellikleride elektriksel gürültülere, sıcaklık farklarına ve mekanik darbelere karşı dayanıklı olarak üretilip tasarlanmalarıdır.Her firma kendi PLC lerine farklı işletim sistemi yükler.Bu denetleyici sistem, giriş bilgilerini bizim  gözle göremeyeceğimiz hızlarla tarayarak buna uygun çıkış bilgilerini gerçek zamana çok yakın, yanıt verecek halde çalışır.  PLC, kısa zaman içerisinde daha çok ve kaliteli ürün imal etme, çok düşük hata oranlarına sahip üretim yapma gibi unsurların daha ön plana çıkmasında büyük rol oynar.

PLC’ler 4 ana bölümden oluşmaktadır.

 • Merkezi İşlem Birimi ( CPU )
 • Bellek Birimi ( RAM,ROM, PROM vb.. )
 • Giriş Birimi ( IN )
 • Çıkış Birimi ( OUT )

plc bölümleri nelerdir

Merkezi İşlem Birimi

CPU, PLC’nin çalışmasını düzenleyen, bütün mantıksal ve aritmetiksel işlemleri gerçekleyen, zamanlama, sayma gibi görevleri yapan en önemli birimlerin basında gelmektedir. PLC’ye zeka veren kısım  CPU ile bellektir.Farklı iki PLC aynı mikroişlemciyi kullanabilir, fakat işletim sistemlerinin ayrı olması nedeni ile PLC’lerin işlevleri de farklı olabilir.

Bellek Birimi

Bellek birimi; Giriş görüntü, veri, program belleği gibi kısımlardan oluşmaktadır. Her bellek alanının farklı görevleri vardır. PLC’lerde genel olarak  EPROM ( Eresable programmable Read only Memory ), bellek elemanı olarak kullanılır. Bu bellek alanı adından da anlaşılacağı gibi, silinebilir, tekrar yazılabilir, programlanabilir, salt okunur hafıza anlamına gelir.  Her PLC’nin kendine özgü programı vardır ve bu programlar PLC’nin belleğinde saklanır. Bellekten de  merkezi işlem birimine gönderilir. Ayrıca hafıza elemanlarını da sayarsak; RAM, ROM,PROM, EPROM veya EEPROM olarak söyleyebiliriz.

Giriş Birimi

Giriş birimi, kontrol edilen sistemle ilgili algılama elemanlarından gelen analog işaretleri PLC ‘nin anlayacağı lojik gerilim seviyelerine dönüştüren kısımdır. Kontrol edilen sistemdeki sensör çeşidine göre, basınç, seviye, sıcaklık, kumanda, yakınlık gibi elemanlardan gelen binary (ikilik) değerler (1 veya 0) giriş birimi üzerinden alınır. Giriş birimi voltaj değerleri 24V, 48V, 100V-120V, 200V ve 240V doğru veya alternatif akım olabilir. PLC’nin giriş elemanları olarak limit anahtarları, düzey anahtarları, motor kontaktör veya röle kontakları, seçici anahtarlar, fotoelektrik gözler v.b. olarak gösterebiliriz.

Çıkış Birimi

Çıkış birimi, PLC’de hesaplanan çıkış noktalarına ilişkin lojik gerilim voltajını, kumanda edilen sistemdeki kontaktör, röle, selenoid gibi kumanda elemanlarını çalıştırmaya uygun elektriksel işaretlere dönüştüren kısımdır. Çıkış birimi röle, triyak ya da transistörlü devrelerden oluşabilir. PLC’ler de genel olarak röleli çıkış birimleri kullanılır. Fakat, yüksek hızlı açma ve kapama gerektiren durumlarda  transistörlü ya da triyaklı çıkış birimleri kullanılır. Ayrık I/O arabirim ile denetlenebilecek çıkış elemanları için ise alarmlar, denetim röleleri, selenoidler, motor starterleri, fanlar, v.b. olarak gösterebiliriz.
plc pano bağlantısı

PLC SEÇİM ÖLÇÜTLERİ

 • Bir kontrol sistemi için PLC seçiminde dikkate alınması gereken özellikler şu şekilde sıralanabilir;
 • Maliyet,
 • Giriş-çıkış (lojik, dijital)  noktası sayısı ve elektriksel özellikleri,
 • Program ve veri belleği kapasitesi,
 • Komut işleme hızı,
 • Zamanlayıcı ve sayıcı sayısı,
 • Gerçek-zaman saati,
 • Kesme işletim yeteneği,
 • İletişim olanakları,
 • Program yedekleme olanağı,
 • Yarı iletken çıkışların dielektrik dayanımı düzeyi,
 • Teknik destek,
 • Şifre koruması.
PLC’nin hayatımıza girmesiyle birlikte binlerce röleli devre hayatımızdan çıkmak zorunda kaldı. Günümüzde, neredeyse her türlü endüstriyel v.b. sistemleri robotize etme şansına sahip olduk.
plc panodaki bağlantısı

Yorum yap

Reklamları biz de sevmiyoruz ama !

Giderlerimizi karşılamak için reklam yayınlamaya ihtiyacımız var.

Refresh