Tüm Mühendislik Dalları

Mühendislik Nedir?

İnsanların her türlü gereksinimini karşılamaya dayalı yapı, yol, köprü, peyzaj, bina, bayındırlık, tarım, beslenme, gıda, fizik, kimya, biyoloji, elektrik, elektronik, uçak, gemi  gibi alanlarda eğitim görmüş kimselere mühendis denir.Kaç çeşit mühendislik vardır ?Bir çok mühendislik çeşidi bulunmaktadır.

Hangi bölüm hakkında bilgi almak sitiyorsanız aşağıdaki listeden seçiminizi yapabilirsiniz.

Mühendislik Dalları Nelerdir?

Bilgisayar Mühendisliği

bilgisayar-muhendisligi

Temelde yazılım, algoritma ve programlama ile ilgilenir. Bilgisayar ağları, gömülü sistemler ve veri tabanı yöneticiliği de çalışma alanları arasında yer almaktadır.

– Çalışma Alanları Nedir ?

Herhangi bir iş yapmak veya bir sorunu çözmek için bilgisayar donanımı ve yazılımı tasarlayan, gerçekleştiren ve geliştiren kişilere bilgisayar mühendisi denir.

Bilgisayar mühendisi olmak isteyenler, kendilerini sürekli yenilemeye ihtiyaç duyan, sayılar ve sembollerle, bir işi öğelere bölme ve sürecin adımlarını belirleme yeteneğine sahip, dikkatli, sabırlı olan, mantık ve tasarım becerisine sahip bireyler olmalıdır. O halde bilgisayar mühendisi çalışma alanları nelerdir sorusuna yanıt vermek isabetli olacaktır.

Bilgisayar Mühendisi, iş sağlığı, güvenliği ve çevre koruma yönetmelikleri ile mesleğin verimlilik ve kalite gerekliliklerine uygun olarak araç, teçhizat ve teçhizatı etkin bir şekilde kullanarak işletmenin genel çalışma esaslarına uygun olarak:

 • Bilgisayarın kurulacağı yerin bilgisayar ağı ihtiyaçlarını belirlemek,
 • Kurulması için şartnameler hazırlamak ve sağlamak,
 • İhale tekliflerini değerlendirmek,
 • Yazılım üzerinde çalışmak,
 • Bilgisayar şirketlerinde danışmanlık hizmetinde bulunmak,
 • Sistem analizörü ve programcısı olarak çalışmak,
 • Bilgisayar donanımı tasarlamak,
 • Bilgisayara girilecek veriler üzerinde çalışmak,
 • Şifreleme ve veri tabanı güvenliği oluşturma,
 • Sistemi desteklemek için yazılım geliştirir,
 • Gelişen teknolojiye göre yazılım ve donanımı günceller,
 • Kullanılacak araç, gereç ve personeli belirler,
 • Ortaya çıkabilecek sorunlar hakkında personeli bilgilendirir,
 • Yapılacak işi planlar ve uygulanmasını kontrol eder,
 • Gerektiğinde personelin eğitiminden sorumludur.

Bilişim Sistemleri Mühendisliği

Bu bölüm mezunları bilgi işlem ve bilgi iletişim ağının altyapısını oluşturma, geliştirme, işletme ve yönetme işlerinin yanında bilgisayar donanımı ve yazılımı alanlarında görev yapar. Uygulama, geliştirme ve ağ bağlantısı ağırlıklı projeler üretir.

Biyoloji, moleküler biyoloji, biyokimya, mikrobiyoloji, hücre metabolizması ile, temel mühendislik ve malzeme bilimlerindeki hızlı ilerlemeler sonucu gelişen biyolojik teknikler ve mühendislik ilkelerinin canlı sistemlere ve bu alanlarda karşılaşılan sorunlara uygulandığı bir bilim dalıdır.

Ne iş Yaparlar ?

Bilişim Sistemleri Mühendisliği programından mezun olan bireyler; Bilgi ve iletişim teknolojileri alanında çeşitli sektörlerde ve pozisyonlarda çalışabilir. Proje tasarımı, tasarım, uygulama, veri sistemlerinin yönetimi, veri bankalarının geliştirilmesi, veri madenciliği uygulamaları, ERP ve modüllerin kurulumu ve yönetimi gibi iş alanlarında iş fırsatları bulurlar.

Bilişim sistemleri mühendisliği ne iş yapar sorusuna şu şekilde cevap verilebilir; Bilgi Uygulamalarının Tasarımı ve Geliştirilmesi, Bilgi Projelerinin Yönetimi, Bilgi Kaynaklarının ve Sistemlerinin Yönetimi, Bilgi ve İletişim Teknolojilerinde Risk ve Güvenlik Yönetimi, Süreç Tasarımı ve İş Akışı Yönetimi, E-Dönüşüm Projelerinin Yönetimi, Bilgi ve İletişim Çözümlerinin Pazarlanması. Bunların yanı sıra Satış Hizmetleri, Girişimcilik, Bilgi ve İletişim Teknolojilerinde Danışmanlık ve Yönetim, Kurumsal Kaynak Planlaması, Müşteri İlişkileri Yönetimi, Tedarik Zinciri Yönetimi, Kurumsal Bilgi Yönetimi, Kurumsal İstihbarat Yönetimi ve Yönetim Destek Sistemleri, E-Ticarette Girişimcilik, Danışmanlık ve Yönetim gibi sahalarda çalışabilmektedir.

Mezunlar, bilgi teknolojilerinin uygulandığı, tasarlandığı ve geliştirildiği kamu ve özel sektör kuruluşlarının planlama, uygulama, yürütme ve yönetiminde ve bu teknolojilerin kullanıldığı sistem ve uygulamalarda çalışabileceklerdir. Aynı alanlarda özel olarak çalışmak isteyenler, bilgi sistemleri konusunda danışmanlık ve profesyonel mühendislik hizmetleri sunabileceklerdir. Bilişim Teknolojileri (BT) sektörü hala pazardaki en hızlı gelişen sektördür ve bu ve alt sektörlerde Bilişim Sistemleri Mühendisliği mezunları tercih edilecektir.

Çevre Mühendisliği

Çevre mühendisliği, doğal kaynakların kullanımı ve insan sağlığına uygun çevre koşullarının yaratılması ile ilgili mühendislik dalıdır.

Çevre mühendisinin görev ve sorumlulukları esasen oldukça geniştir. Genel olarak doğal kaynakların kirlenmesine neden olan faktörleri kontrol eder. İnsan sağlığı için gerekli çevresel koşulları yaratmaya çalışır. Bu işler ile meşgul olan bireyler çevre mühendisi nedir sorusunun cevabıdır.

Çevre mühendislerinin mesleki yükümlülükleri vardır. Bunlar aşağıdaki gibi sıralanabilir:

 • Çevre araştırması yapar. Rapor hazırlar, strateji ve eylem planları geliştirir. Çevre planlarını çözmek için sosyologlar, ekonomistler, mimarlar, çevre bilimcileri ve mühendislerle işbirliği yapar.
 • Bilimsel verileri analiz eder ve rapor hazırlar.
 • Devlet kurumlarını ve endüstrilerini çevre politikaları ve standartları hakkında bilgilendirir.
 • Yerleşim merkezlerindeki yağmur suyu, su ve kanalizasyon şebekelerinin insan sağlığına uygunluğunu belirler.
 • Endüstriyel kirliliği önlemek için gerekli kontrol sistemlerini tasarlar ve buna uygun planlar yapar.
 • Farklı çevre segmentlerinden örnekler alır. Analiz yapar. Değerlendirme çalışmaları hazırlar.
 • Çevre ile ilgili ulusal ve uluslararası yayınları takip eder. Uygulama aşamasında liderlik
 • Yapar.

Dört yıllık üniversitelerin Çevre Mühendisliği Bölümünden mezun olarak mezun olmak çevre mühendisi olmak için gereken birinci niteliktir. Çevre mühendisleri;

 • Danışman firmalarda
 • Belediyelerde
 • Kalite kontrol ünitelerinde
 • Su arıtma tesislerinde
 • Fabrikalarda
 • İnşaat şirketlerinde
 • İlgili bakanlıklarda çalışma fırsatları vardır.

Ayrıca ÇED danışmanlığı da yapabilirler. Fabrikalarda çevre danışmanlığı sağlayabilir ve atık yönetimine katılabilirler. Ayrıca, Çevre Mühendisleri mühendislik ofislerini ayrı ayrı açarlar; teknik eğitim, içme suyu ve atık su arıtma sistemleri hakkında teknik raporlar hazırlarlar.

Makine Mühendisliği

Makina Mühendisliği ders notları

Her türlü mekanik sistemlerin ve enerji dönüşüm sistemlerinin tasarımı geliştirilmesi ve üretiminin planlanması konularında eğitim ve araştırma yapılır. Geniş bir çalışma alanına sahiptir.

Elektrik Mühendisliği

tesla-ve-radioactive-ışınları

Etkinliği çok geniş bir mühendislik türüdür. Elektrik devreleri ve elektrik motorları, bilgisayar sistemleri, haberleşmeye, elektroniğe kadar çok alanı kapsar.

Elektrik-Elektronik Mühendisliği

teslanın-radyoaktif-ışınları

Dünyada elektrik mühendisliği; elektrik, elektronikle ilgili tüm mühendislik disiplinlerinin genel adı olarak kullanılır.

Elektronik mühendisi olmak için 4 yıllık üniversitelerden mezun olmak gerekir. Diğer yandan, Üniversite giriş sınavlarından yeterli puanı alan kişiler üniversiteye girebilirler. Yeterli puan alan ve hazırlık hariç 4 yılı başarıyla bitiren herkes elektronik mühendisi olabilir. Elektronik mühendisinin ilk görevlerinden biri kaynaklardan elektrik üretmektir. Bu kaynaklar yapay veya doğal olabilir. Ürettiği elektriğin kaynağından tüketim merkezine iletilmesini sağlamak da görevleri arasındadır. Bunun dışında elektronik cihazların tasarımı, bakımı ve güvenliği ile ilgilenmektedir. Hatta bu cihazların tasarımı ve bakımı için gerekli işçilik maliyetini bile hesaplar. Gerekirse, bu cihazların tanıtımı için gerekli reklam, afiş ve benzeri araçları da kullanır. Elektrik ve elektronik mühendisliği nedir sorusu bu şekilde tanımlanabilmektedir.

Elektronik mühendisi çok çeşitli cihazlarla çalışabilir. Ancak bunların başında; jeneratör, osiloskop, avometre, motor, spektrum analizörleri, entegre sistemler, bilgisayar, optik ölçüm cihazları yer almaktadır.

Elektronik mühendisi gerekli incelemeleri şantiyede veya ofiste yapabilir. Ayrıca, elektrik santralleri, elektrik üretimi ve dağıtımına uygun açık hava alanlarında laboratuvarlarda çalışabilir. Elektronik mühendisleri özel sektörde veya kamu sektöründe de iş bulabilirler.

Elektronik mühendisi hem fiziksel hem de zihinsel olarak elektronik alana eğilimli olmalı ve elektrik devreleri, planları ve projeleri yapabilmelidir. Sayısal alanda analitik düşünme becerisi sahibi olmalıdır. Disiplinli ve düzenli bir şekilde çalışabilmeli ve icat etmeye eğilimli olmalıdır.

Endüstri Mühendisliği

endustri-muhendisi-ne-is-yapar-nerede-calisir

İnsan, enerji, makine, para gibi girdileri belirli bir süreçlerden geçirerek ürün ve hizmete dönüştüren, bütünleşmiş sistemlerin tasarımı ve iyileşmesiyle ilgilenir.

– Çalışma Alanları Nerelerdir?Ne iş yaparlar ?

Endüstri Mühendisleri sektördeki birçok alanda çalışabilirler. Olası istihdam alanları arasında teknoloji yönetimi, yön eylem araştırması, sistem mühendisliği, optimizasyon, esnek üretim sistemleri, üretim ve envanter sistemlerinin planlanması ve kontrolü, ergonomi, bilgisayar uygulamaları, süreç kontrolü, çok amaçlı karar verme, makine planlaması, performans değerlendirme, simülasyon, hizmet sektörü ve idari görevler; endüstri mühendisliği çalışma alanları bu şekilde sıralanabilmektedir. Elbette sadece bu alanlar ile sınırlı olmayan endüstri mühendisleri; hayatın hemen hemen tüm sektörlerinde iş bulabilir. Zira çoğu noktada endüstri mühendislerine ihtiyaç bulunmaktadır. Dünyanın endüstrileşmesi ve sektörlerin hızla bu alana yönelmesi de endüstri mesleğinin çalışma alanı hacminin fevkalade artmasına yol açmaktadır.

Bilgi teknolojisi çağında, endüstri mühendislerinin gelişmekte olan alanlarda bilgi yönetimi, yenilik / AR-GE yönetimi, teknoloji yönetimi, değişim yönetimi ve tedarik zinciri yönetimi gibi birçok alanda iş bulmaları beklenmektedir. İmalat şirketleri ve hizmet endüstrileri önemli miktarda IE istihdam etmektedir. Günümüzde, artan sayıda işletme satış ve pazarlama, finans, bilgi sistemleri ve personel gibi alanlarda IE’lere ihtiyaç duyulmaktadır. Coca Cola, UPS, Disney, IBM, Levi Strauss, Nike, The Gap, Intel, Microsoft, Motorola, Boeing gibi çeşitli şirketler, işlerini yönetmelerine yardımcı olmak için IE geçmişi olan kişileri kullanıyor. IE kullanan diğer sektörler hastaneler, havayolları, bankalar, demiryolları ve sosyal hizmetlerdir.

Enerji Sistemleri Mühendisliği

enerji-sistemleri-muhendisligi-bilinmesi-programlar

Tekrarlanabilir enerji kaynakları (güneş, rüzgar, jeotermal, hidrolik …) ilgilenir.

Enerji sistemleri mühendisliği bölümü özellikle ilk açıldığı yıllarda çok popüler değildi. Çünkü mezun sayısı az olan bir bölümün kısa sürede pazarda iz bırakması beklenemezdi. Bugün bile hala tam olarak tanınan bir bölüm değil. Çoğu şirket bu bölümü henüz bilmiyor. Ancak, günümüzde bölümün adını hem farklı bölümlerin lisansüstü başvurularında hem de iş ilanlarında daha fazla görmeye başladık.

Enerji sistemleri mühendisliği ne iş yapar sorusuna cevap vermek gerekirse; Bir enerji kaynağının başka bir forma dönüştürülmesi, yeni uygulanabilir enerji kaynaklarının keşfi, enerji sistemlerinin verimliliğinin artırılması ile ilgilenen çok disiplinli bir mühendislik bölümüdür. Bu bölümü tamamlayan kişi enerji sistemleri mühendisi unvanını alır ve enerji üretim sistemlerinin tasarımı, analizi, geliştirilmesi, raporlanması, pazarlanması, kontrolü ve verimliliği gibi birçok alandan sorumlu olur.

Enerji sistemleri mühendisliği genellikle makine mühendisliğinin bir alt dalı olarak görülse de, tam olarak böyle değildir. Makine mühendisliği öğrencisi enerji alanındaki uzmanlığını yapsa bile, çoğu enerji dersini alamaz ve dersleri verimli bir şekilde öğrenemez. Bu nedenle ayrı bir bölüme ihtiyaç duyulmaktadır. İşte bu ihtiyaç Enerji Sistemleri Mühendisliğini doğurmaktadır. Enerji sistemleri mühendisliği bölümünde, güç elektroniği, elektrikli makineler ve elektrik mühendisliği departmanı ile ilgili enerji iletim dağıtımı gibi dersler da bulunmaktadır. Kısacası, enerji sistemleri mühendisliği mekanik ve elektrik mühendisliği bölümlerinin bir kombinasyonu olarak düşünülebilir.

Geomatik Mühendisliği

geomatik mühendisleri ne iş yapar

Geomatik mühendisliği; galaksiler de dâhil olmak üzere yeryüzündeki konularda bu süreçleri ölçme, analiz etme ve yönetme görevini üstlenen bilim dalıdır. Genel olarak tanımlara baktığımızda, mühendislik aslında bireyin ne yapacağını belirleyen süreçleri belirler ve daha sonra kontrol eder ve testlerini yapar. Adını söylediğinizde, aklınızda hiçbir şey şekillendirmediğini söyleyebileceğiniz, kimsenin bir şey anlamadığını söyleyen bazı mühendislik dalları vardır, ancak bir gün yolda yürürken bir cihaza bakarken ve pek çok alanda geomatik mühendisliğinin sonuçlarını görmekteyiz. O halde geomatik mühendisliği nedir? Geomatik mühendisinin ne yaptığını soracak olursanız, kısaca; kara parçalarının şekli, yeri, pürüzlülüğü ve benzeri hususlar ile yerden ve hava fotoğraflarından farklı yönlerde durumu analiz ederek ve bu analizlerini haritalara aktararak elde edilen verileri gösteren ve değerlendiren kişidir.

Geomatik mühendislerinin görevlerini birkaç başlık altında listeleyebiliriz:

 • Arazi ve Hidrografik Ölçümler
 • Mühendislik ve Madencilik Ölçümleri
 • Uzaktan Algılama
 • Coğrafi Bilgi Sistemleri
 • Arazi Yönetimi

Geomatik mühendisliği ülkemizde 2009 yılında açılan bir bölümdür. Bu yüzden bu bölümü tanımak ve algılamak biraz daha uzun sürebilir. Öte yandan, bu bölüm hakkında söylenebilecek diğer şeyler, bölümün tanımının jeodezi ve fotogrametri mühendisliğine çok benzer olmasıdır. Buna ek olarak, harita mühendisliği ile benzer özelliklere ve görevlere sahiptir, ancak geomatik, bu bölümlerden gelişen daha kapsamlı bir bölüm olarak öne çıkmaktadır.

 • Geomatik mühendislerinin nitelikleri:
 • Şekil ve mekân arasındaki ilişkiyi görebilir,
 • Çizim yapabilir,
 • Başkaları ile işbirliği içinde çalışabilir,
 • Hem ofiste hem de laboratuvarda ve dışarıda çalışmayı sever,
 • Sabırlıdır, dikkatli gözlemde bulunabilir

İnşaat Mühendisliği

insaat muhendisligi nedir

Çevrede görülen bir çok yapının (yol, altyapı, köprü …) tasarımı ve inşasıyla ilgilenir.

-Ne İş Yaparlar ?

İnşaat mühendisinin işini tanımlamak için kapsamlı tanımlamalar yapmaya gerek yoktur. İnşaat Mühendisi en basit ve en açık anlamıyla “inşaat işleri” nin mühendisidir. İnşaatla ilgili tüm işler bu meslek kapsamındadır. Doğal olarak inşaat mühendisliği çalışma alanları ve sahası da inşaata dairdir. Bu bölüm, herhangi bir yapıdaki çatlak nedeninden, herhangi bir çivinin fiyatından, karayolları ve demiryolları, limanlar, barajlar, su ağları, kanalizasyon şebekeleri, mutfak tezgâhının graniti, kısaca inşaat ve inşaat ile ilgili her husus ile ilgilenmekte ve her türlü konu hakkında bilgi sahibi olmaktadır. İnşaat mühendisliği en kapsamlı mühendislik dallarından biridir. Tabii ki bu kapsamlı durum, inşaat mühendisliği mezunu olan herkesin tüm bu alanlarda uzman olduğu anlamına gelmez. Bununla birlikte, bir derste uzmanlaşmak gerekir ki daha sağlıklı ve nitelikli bir meslek hayatına sahip olabilsin.

İnşaat mühendisliği hakkında; inşaat mühendisinin yapabileceği işler ve uzmanlaşabileceği alanlar hakkında bilgi vermek ve inşaat mühendislerinin ilgili olduğu alanları açıklamak isabetli olacaktır. Bu dallar şu şekilde sıralanabilir:

 • Yapı malzemeleri ile ilgili dallar
 • Jeoteknik Bölümü ile ilgili dallar
 • Ulaşım Departmanı ile ilgili dallar
 • Hidrolik Bölümü ile ilgili dallar
 • Mekanik Bölümü ile ilgili dallar

Zira inşaat mühendisi; uzmanlığı sebebiyle bu dallardan yararlanmakta ve işlerini bu dallardan istifade ederek ifa etmektedir.

Fizik Mühendisliği

Genel-Fizik-Ders-Notları-indir

Doğadaki maddelerin yapısını ve aralarındaki etkileşimi inceleyen fizik bilimi verilerinin uygulama alanına dönüştürülmesi ile ilgilidir.

Jeoloji Mühendisliği

jeoloji mühendisi

Yer kürenin başlangıcından günümüze kadar geçirdiği fiziksel ve kimyasal değişimleri, yer kabuğunun yüzeyinin ve altının bugünkü durumunu inceleyen, yerleşim bölgelerinin ve her çeşit mühendislik yapıtlarının yer seçimi çalışmalarının yürütülmesiyle ilgili eğitim verilen mühendislik dalıdır.

Gıda Mühendisliği

gıda muhendisiligi neyapar

Gıda mühendisliği, bilimsel bilgiler ve mühendislik bilgileri yardımıyla gıdaların güvenilir bir şekilde üretimini, hazırlanmasını, işlenmesini, paketlenmesini, dağıtılmasını sağlayan ve gıdalardan uygun bir şekilde yararlanmayı sağlayan mühendislik dalıdır.

Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği

Gemi-makinaları işletme mühendisi ne iş yapar

Gemi makineleri işletme mühendisliği, gemilerde, elektrik üretim sistemleri, kazan sistemleri, itici güç sistemleri ve bu sistemlerin operasyonları, bakım, tutum ve onarımlarıyla sorumlu mühendislik dalıdır.

Harita Mühendisliği

Mars-Map-FEAT
Mars Haritası

Harita mühendisliği, yeryüzünün bütününün yada bir parçasının çeşitli yöntemlerle metrik düzeyde ölçülmesi ve elde edilen mekansal bilgilerin bilgisayar platformunda değerlendirilerek planlar ve harita biçiminde ifade ve tasvirinin yapılmasıdır.

Havacılık ve Uzay Mühendisliği

uzay-muhendisi-nerede-calisir-is-imkani

Havacılık ve uzay mühendisi, hava ile etkileşen her çeşit mühendislik ürünün tasarlanması ve inşaat projelerinin hazırlanması, üretilmesi, bakım ve onarım teknolojisi ve işletmesi konularında eğitim ve araştırma yapar.

– Ne iş yaparlar

Havacılık ve uzay mühendisliği alanında birçok çalışma alanı vardır, çünkü temel mühendislik, fizik ve aerodinamik unsurlar dâhil edilmiştir. Devlet kurumlarında ve özel sektörde geniş bir çalışma yelpazesi vardır. Ülkemizin devlet kurumları uzay mühendisliği alanında çok yoğun bir satın alma işlemi yapmasa da hala devlette çalışma fırsatı var. Ancak özel sektörde gerçek bir talep bulunmaktadır. Başarılı ve uzman bir uzay mühendisi özel sektörde iş bulabilir.

En önemli seçeneklerden biri elbette yurtdışındadır. Uzay ve havacılık çalışmaları, Avrupa ve Asya’nın güçlü ülkeleri, özellikle Amerika Birleşik Devletleri tarafından yoğun bir şekilde yürütülmektedir. Bu ülkeler hükümet çalışmalarında iş bulma imkânına sahip olsalar da, özel sektör tarafından yürütülen uzay programlarında iş bulma şansları da çok yüksektir. Ülkemizde popüler bir alan değil, ama uzay mühendisi olmanın ilk ve en önemli koşullarından biri matematiğe fevkalade hâkim olmak. Mevcut teknolojileri anlamak ve yeni teknolojiler üzerine tasarımlar ve araştırmalar yapmak için matematikte uzmanlaşmak son derece önemlidir.

Uzay mühendisleri hem teorik hem de pratik alanlarda çalışabildikleri için temel fizik prensiplerine de hâkim olmaları gerekir. Bir uzay mühendisi olarak, kariyerinizi teorik çalışmalar yapmak için bir laboratuvarda veya bir araştırma tesisinde çalışacak şekilde planlayabilirsiniz. Ancak pratik alanlarda çalışmak istiyorsanız, okumak istediğiniz alana göre bu alan hakkında bilgi ve deneyim eklemeniz gerekir.

İç Mimarlık

ic-mimarlik

İç tasarım, herhangi bir alanın iç kısmını tasarlama sürecidir. Alanların verimli ve şık kullanımı için yapılan iç tasarım, planlama, estetik ve teknik çözümlerin bir sonucu olarak başarılı bir İç tasarım olarak adlandırılan tüm tasarım ve sonuç süreçleri, insanlara işlevsel yaşam alanları eklemek ve görsel ortam sağlamak için yapılmıştır. İç tasarımda birçok faktör rol oynamaktadır.

 • Görsel faktörler (renk, ışık, şekil),
 • Dokunsal faktörler (yüzey, şekil, doku),
 • İşitsel faktörler (gürültü, yankı).

Tasarımcı, ilgili malzemeleri doğru kullanarak gerekli estetiği yaratır. Nesneleri şekillendirir. Tasarımcı, mobilya ve aksesuarlar ile renkler hakkında kapsamlı bilgiye sahip olmalıdır. İç mimarlar tarafından en sık kullanılan malzemeler:

 • Mobilya,
 • Aydınlatma,
 • Halı ve yer döşemeleri,
 • Boya ve duvar kaplamaları,
 • Çam,
 • Metal,
 • fikstürler,
 • Sanat Eserleri

İç mimar, yaşam alanlarını kullanışlı ve şık hale getirmek için farklı öğeler ve aksesuarlar kullanarak tasarım yapan kişidir. Daha iyi, sağlıklı, güvenli ve konforlu bir fiziksel ortam tasarlarlar. İnsanların yaratıcılığı en önemli faktör olarak görülmektedir. İç tasarım, her detayın teknik olarak hesaplanmasını gerektiren iç mimarlar tarafından yapılan bir süreçtir. Öte yandan dekorasyon, iç mimarinin bir parçasını oluşturan ve kişisel zevklere göre tasarlanmış bir süreçtir. İç mekânın iç tasarımından sonra, farklı zevklere göre dekorasyon süreci tamamlanır. Her iki süreç de eğlenceli ve yaratıcıdır.

Kimya Mühendisliği

kimya mühendisliği iş olanakları

Kimya mühendisliği, kimya, matematik, fizik, biyoloji, mikrobiyoloji, biyokimya, ve ekonomi bilimlerini, ham maddelerin ya da kimyasalların daha kullanışlı ya da değerli formlara dönüştürüldüğü proseslere uygulayan mühendislik dalıdır.

Maden Mühendisliği

jeoloji

Maden Mühendisliği, madenlerin bulunması, çıkarılması ve zenginleştirilmesi konularında eğitim ve araştırma yapan mühendislik dalıdır.

Maden mühendisi, maden sahalarının fizibilitesini, güvenliğini ve verimliliğini değerlendirmekten sorumludur. Yüzey ve yeraltı kaynaklarının çıkarılmasını planlar ve yönetir. Maden mühendisinin ana görevi mineraller, metaller, petrol ve gaz gibi yeraltı kaynaklarının güvenli ve verimli bir şekilde çıkarılmasını sağlamaktır. Profesyonel maden mühendislerinin diğer yükümlülükleri;

 • Kömür, taş ve çakıl gibi metalik cevherleri veya metalik olmayan malzemeleri bulmak için araştırma yapmak,
 • Bulunan maden sahalarının ticari fayda potansiyelini değerlendirmek,
 • Güvenlik, işletme maliyetleri, maden derinliği ve çevresel katmanlar gibi faktörleri göz önünde bulundurarak mineralleri çıkarma yöntemlerini belirlemek,
 • Kullanılan ekipmanın güvenli olduğundan emin olmak için kontroller yapmak,
 • Yıllık bütçe raporları oluşturmak için işgücü gereksinimlerini, ekipman ihtiyaçlarını ve işletme maliyetlerini analiz etmek,
 • Yönetim birimi ve teknik personel ile çalışmak ve onlara danışmanlık vermek,
 • Operasyonların sağlık ve güvenlik koşullarına uygun olmasını sağlamak,
 • Maden mühendisliği bilgilerini çevre sorunlarını çözmek için uygulayabilme becerisine sahip olmak,
 • Mesleki gelişime devam etmek.

Maden mühendisi olabilmek için üniversitelerin dört yıllık eğitimden Maden Mühendisliği alanında lisans derecesi ile mezun olma zorunluluğu vardır. Madencilik personelini denetleme ve ekipman alımları, iyileştirmeleri ve onarımları ile ilgili kararlar alabilme becerisine sahip olmak, iş yüküne öncelik verme yeteneğini göstermek ve seyahat engeli bulunmamak maden mühendislerinin başlıca nitelikleri arasındadır.

Mekatronik Mühendisliği

mekatronik mühendisliği

Mekatronik Mühendisliği, akıllı makinelerin, ergonomik ve faydalı ürünlerin tasarlanarak üretilmesi için Makine Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği ve Bilgisayar Mühendisliğinin bir birleşimi olarak ortaya çıkmıştır. Kısaca, Mekatronik Mühendisliği; makine, elektrik-elektronik mühendisliği ve bilgisayar yazılım teknolojilerinin bir makine veya ürün üzerinde birleşerek bütünleşmesini sağlayan bir mühendislik dalı olarak tanımlanabilir.

Malzeme Bilimi ve Mühendisliği

metalurji ve malzeme muhendisligi

Malzeme bilimi mühendisi, organik ve inorganik kökenli doğal ve sentetik hammaddelerden; seramik, metal, polimer esaslı ve birbirleri arasında kompozit malzeme dediğimiz karma malzemeleri; tasarlayıp, üretip, geliştirip insanlığın yararına sunan kişidir.

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği

metalurji-ve-malzeme-muhendisligi-nedir

Metalurji malzeme mühendisliği, malzeme mühendisliği, malzeme milimi ve nanoteknoloji mühendisliği, seramik mühendisliği, polimer mühendisliği bölümleri malzeme bilimi ve mühendisliği bölümünden türetilmiş bölümlerdir.

Nanoteknoloji Mühendisliği

Nanoteknoloji Mühendisliği çok disiplinli bir alan olup malzemelerin atomik ve moleküler düzeyde sentezlenmesi, karakterize edilmesi ve mühendislik uygulamalarında kullanılmasını amaçlamaktadır.

– Ne iş yaparlar ?

Nanoteknolojinin gelecekte daha önemli olacağı ve hatta farklı sektörlerde fevkalade mühim ve kritik hale geleceği düşünülmektedir. Nanoteknoloji Mühendisleri sağlık, çevre ve teknoloji alanlarında moleküler düzeyde çalışan kişilerdir. En kısa tabiri ile nanoteknoloji mühendisi ne iş yapar sorusu bu şekilde aktarılabilir. Örneğin, en küçük DNA parçaları ile uğraşarak gıda geliştirirler ve çevre kirliliğine karşı bu ürünleri de duyarlı hale getirir. Temel olarak bunu vücuttaki proteinler ve hücrelerle uğraşarak yaparlar. Kısacası, Nanoteknoloji mühendisleri malzeme geliştirir daha sonra bunları yeni ve etkili hale getirir. Örneğin, ıslanmayan kumaşlar. Sağlık sorunlarını hem moleküler olarak hem de uzun süre çözmek için özellikle ilaç sektöründe daha küçük araçlarla çalışırlar.

Ayrıca nanoelektronik yoluyla daha küçük ve daha verimli elektronik kartlar ve bilgisayar parçaları yaparlar. Böylece bilgisayarlar eskiye nazaran daha fazla bilgi depolar ve daha az elektrik tüketir.

Bu mühendisler detay odaklı olmalı ve uzun saatler boyunca ayrıntılı raporlar hazırlayabilmelidir. Bu mesleği seçenlerin araştırmayı seven gözlemci ve sorgulayıcı profilleri olması, kendini geliştirmeye açık olması gerekir. Meraklı, metodik (disiplinli), analitik değil aynı zamanda pragmatik olmalıdırlar. Aksi takdirde bu niteliklere sahip olmayan bireyler nanoteknolojinin gereklerini karşılamakta yetersiz kalacağından mesleki başarıyı elde etme şansına sahip olmakta güçlük çekecektir.

Orman Endüstri Mühendisliği

Orman endüstri mühendisi, ana ürün olarak ormandan elde edilen odun, reçine, sığla yağı, defne, palamut işlemektedir ve bu alandaki parke, sunta, karton vb. Ürünleri ve fabrikaları ve atölyeleri işler; işlenmiş orman ürünlerinin kurulması, işletilmesi, standardizasyonu, kalite kontrol ve pazarlama alanlarında hizmet veren kişidir.

GÖREVLERİ:

 • Orman ürünlerini işleyecek tesisleri tasarlar, Tesislerin kurulması ve işletilmesi için gerekli çalışmaları yapar,
 • Orman ürünlerini işveren adına satın alır,
 • İşlenecek orman ürünleri için standartlar belirler ve ürünlerin kalitesini kontrol eder,
 • İşlenecek ürünün üretimi ve satışı için pazarlama araştırmaları yapar,
 • Ahşabın ana ürünü olan ahşabı kereste haline getirmede planlamacı ve yönetici olarak hizmet eder,
 • Kesme ve soyma kaplama üretiminde teknik hizmet vermek,
 • Yonga levha, lif levha ve çimento yonga levha üretimindeki çalışmaları koordine eder,
 • Stok kontrolü yapar,
 • İşletmenin araştırılması ve geliştirilmesi gibi faaliyetlerde çalışır.

Orman endüstri mühendisi olmak isteyenler;

 • Vücudu sağlam,
 • Üstün bir genel yetenek,
 • Üstün matematik ve fen yeteneği,
 • Bir işi planlama ve yürütme gücüne sahip,
 • Ekonomi ve ticaretle ilgilenen,
 • Uzak görüşlü,
 • Yaratıcı ve yeniliklere açık,
 • İç mekânlarda, özellikle fabrika içinde çalışmayı sever,
 • Başkalarıyla işbirliği yapan ve yöneten

İnsanlar olmalılar. Orman endüstrisi mühendisleri genellikle fabrikalarda ve atölyelerde çalıştıkları için görme, işitme, koku, renk körlüğü ve alerjik hastalıklara sahip olmamalıdır.

Nükleer Enerji Mühendisliği

dünyada-nükleer-enerji

Nükleer enerji mühendisliği, nükleer fizik ve radyasyonun madde ile etkileşimi ilkelerine dayalı olarak atomun çekirdeği üzerine pratik uygulamalar yapan bir bilim dalıdır.

Otomotiv Mühendisliği

Çağdaş otomotiv mühendisliği taşıt mühendisliğinin bir parçasıdır, Makina Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği ve Güvenlik Mühendisliği dallarının tasarımda ve üretimde ortak olarak çalışmasıyla yapılır.

– Otomotiv Mühendisliği Çalışma Alanları ?

Otomotiv Mühendisliği; daha karizmatik makinelerle ilgilenen makine mühendisliğinin bir parçasıdır. Otomotiv endüstrisi, birçok ülke için ekonomiyle doğrudan bağlantılı bir sektördür. Otomotiv mühendisliği, düşünebileceğiniz her türlü aracın (otomobil, kamyon, minibüs, motosiklet, tarım ve iş makineleri) tasarımı, denetimi, satış ve pazarlaması ve servisi gibi birçok alanda çalışan bölümdür. Tüm mühendislik birbiriyle bağlantılı olduğundan, otomotiv mühendisliği, makine mühendisliği, elektrik elektronik mühendisliği, yazılım mühendisliği, endüstriyel tasarım mühendisliği gibi birçok mühendisliğin otomotiv endüstrisine uyarlanmasından oluşur. Otomotiv mühendisleri, üretimden satışa kadar geçen aşamada mühendislik hesaplarını kullanan süpervizör, yönetici ve tasarımcı gibi birçok özelliğe sahip olmalıdır.

Otomotiv mühendisi olmak için erkekler ve kadınlar arasında herhangi bir ayrımcılık yoktur. Otomotiv sektöründe de başarılı kadınlar vardır. Otomotiv mühendisliği; otomotiv fabrikaları, yan sanayi fabrikaları, yetkili servisler, denetim istasyonları, ticari lojistik araçları olan kurumlar, askeri savunma ve destek organizasyonları başta olmak üzere daha pek çok alanda çalışabilirler. Bunların yanı sıra; T.C. Karayolları, Türk Hava Yolları, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları, MKEK (Mekanik ve Kimya Endüstrisi Kurumu), TULOMSAS (Türkiye Lokomotif ve Motor Sanayi A.Ş.), TÜVASAŞ (Türkiye Vagon Sanayi A.Ş.), büyükşehir belediyeleri gibi devlet kurumlarında iş bulmaktadırlar. Otomotivin özel sektörde en gelişmiş olduğu şehirlerde; İstanbul, Kocaeli, Bursa, İzmir ve bunların yanı sıra yurt dışında çok rahat bir iş bulabilirler.

Tekstil Mühendisliği

tekstil-muhendisler-calisma

Tekstil hammaddelerini değişik tekniklerle işleme ve bu alanda yeni teknikler geliştirme konusunda eğitim ve araştırma yapan mühendislik dalıdır.Tekstil mühendisliği öğrencileri Fen ve Matematik puanlarına göre kabul eden bir bölümdür. Çalışma hayatında başarılı olmak isteyen tekstil mühendislerinin sahip olması gereken karakteristik ve eğitim ekipmanı şu şekildedir; En önemli donanım yabancı dildir. Üniversite bitmeden İngilizce öğrenilmiş olmalı. Eğer yapılabilirse, ikinci bir dil de eklenmelidir. Üniversitelerde Almanca hala ikinci bir dil olarak gösteriliyor, ancak Almanca artık geçerli bir dil değil. Sektörde çalışan tüm Almanlar kolayca İngilizce konuşabiliyor. İkinci dil seçeneği olarak Çince veya Rusça öğrenilebilir.

– Nerelerde Çalışırlar ?

Tekstil mühendisleri imalat sektöründe, özellikle iplik, kumaş ve konfeksiyon fabrikalarında çalışabilir ve işletmelerin tedarik, satış ve pazarlama departmanlarında görev alabilirler. Sanayinin imalatta en güçlü olduğu şehirler Denizli, Bursa, İzmir, Kahramanmaraş, Malatya, Gaziantep ve İstanbul’dur. Denizli ve Bursa’da fabrikalar çoğunlukla ev tekstili, havlu, nevresim ve döşemelik kumaşlar üzerinde yoğunlaşmaktadır. Diğer şehirlerde ise ağırlıklı olarak giyim sektöründe üretim yapan fabrikalar vardır. Tekstil mühendisleri başta bu iller olmak üzere pek çok yerde rahatlıkla çalışma alanına sahip olabilirler.

Yazılım Mühendisliği

bilgisayar ve yazilim mühendisliği

Yazılım mühendisliğin de belirli programlar yoluyla gerekli işler yapılmaktadır.

Bir yazılım mühendisi, özellikle bir yazılım geliştiricisine kıyasla, sadece tarif edilecek bir alan değildir. Yine de, size mümkün olduğunca kısa ve öz bir açıklama yapmaya çalışacağım. Yazılım geliştiricisi veya yazılım mühendisi tartışmasında, yazılım mühendisleri yazılım geliştiricileriyle aynı şey üzerinde çalışırlar: bilgisayar programları. Yazılım mühendisleri içerikten bağımsız olarak programlar yazar, test eder ve hataları giderir. Kariyer alanları ve uzmanlık söz konusu olduğunda, yazılım mühendislerinin çeşitli seçenekleri vardır. Bazı yazılım mühendisleri programın kendisiyle çalışmayı tercih ederken, diğerleri işletim sistemi veya veri tabanı yönetimi ile çalışmayı tercih ederler. Her şey kişisel tercihleriniz ve geçmiş deneyimlerinizle ilgilidir. Bu nedenle, yazılım mühendisliğinin farklı alanlarında çalışan bireyler farklı maaşlar kazanır, ancak gereksinimleri benzerdir.

Belirli görevleri ve komutları programlanan kodlara dönüştüreceksiniz. Bu kodları muhtemelen popüler programlama dillerinden birinde yazacaksınız. Bu, bir yazılım mühendisi iseniz, programlama ustası olmanız gerektiği anlamına gelir. Bununla birlikte, yazılım meslekleri rehberimizden de anlayabileceğiniz gibi, bu sadece bir mühendislik durumu değildir, aynı zamanda yazılım geliştiricileri için de aynı gereksinim vardır. Yaptığımız işe göre, yazılım mühendisi iki meslek arasındaki farkı yapıyor. Bir yazılım geliştiricisiyseniz, istediğinizi yapma konusunda çok fazla esnekliğe sahipsiniz. Dolayısıyla, bu geliştiriciler alanında temel bilgiye sahiplerse, istedikleri program veya programları oluşturma konusunda uzmanlaşabilirler. Geleneksel bir çalışma ortamında böyle bir şey mümkün değildir. Yazılım geliştirme becerisine sahipseniz, serbest olarak veya tamamen kişisel projelerde çalışabilirsiniz.

Ziraat Mühendisliği

Ziraat Mühendisleri Ne İş Yapar-min

Ziraat Mühendisliği bitkisel üretim (bahçe bitkileri, tarla bitkileri) ve hayvansal  üretim (küçükbaş, büyükbaş hayvan geliştirme yolları ve ıslahı, kümes hayvanları, arıcılık, yemler hayvan besleme, genetik, biyometri)  bunun yanında süt teknolojisi, tarımsal biyoteknoloji, tarım makineleri, toprak bilimi, kültür ve teknik, bitki besleme, bitki koruma, peyzaj mimarlığı, tarım ekonomisi, biyoyakıt ve biyogaz enerji üretimi alanlarında çalışan mühendislik disiplinidir.

Endüstriyel Tasarım Mühendisliği

dunyanin-gercekten-katlanabilen-ilk-telefonu-karsinizda-royole-flexpai-video-1546933168

Endüstriyel tasarım mühendisliği, fikirleri ve konseptleri oluşturan ve onları müşteri isteklerini tatmin edebilen ürünlere dönüştüren bir disiplindir.

Raylı Sistemler Mühendisliği

Tren Nasıl icat Edilmiştir ?
Tren Nasıl icat Edilmiştir ?

Raylı sistem mühendisi ağırlıklı olarak raylı sistemlerde uzmanlaşmış bir makine mühendisidir. Aldıkları eğitimin içeriğine uygun olarak asansör ve teleferik sistemlerinin kurulması ve işletilmesi ile raylı sistem teknolojisini kullanan binaların inşası gibi alanlarda da kullanılmaktadır.

Her türlü raylı araç sistemleri arasındaki ilişkileri tasarlayan, üreten ve planlayan raylı sistem mühendislerinin görevleri arasında;

 • Projelerin hazırlık aşamasındaki tüm süreçlerde yer almak,
 • Bu alanda zemin etüdüne katkı sağlayacak düzeyde bilgi sahibi olmak,
 • Fizibilite çalışmalarına katkıda bulunmak,
 • Ulaşım planına katkıda bulunmak,
 • Periyodik bakım planları oluşturmak ve bu planların düzgün ilerlemesini sağlamak,
 • Gerektiğinde onarım çalışmalarını organize etmek,
 • Raporlama ve geri bildirim alma hakkında bilgi sahibi olmak

Gelmektedir. Ülkemizde Karabük Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Raylı Sistemler Mühendisliği bölümünden mezun olanlar veya Makina Mühendisliği Bölümü’nden mezun olduktan sonra İTÜ Raylı Sistemler Mühendisliği Yüksek Lisans Programını tamamlayanlar raylı sistem mühendisi olarak çalışmaktadır.

Demiryolu ağı ülkemizde hızla gelişen bir sektördür ve konusunda uzman personele ihtiyaç duyulmaktadır. Raylı sistem mühendisi olmak için alınması gereken eğitimler arasında;

 • Raylı Sistem Mühendisliğinin Temelleri
 • Bilgisayar Destekli Teknik Çizim
 • Raylı Sistemler Taşıt Mekaniği
 • Taşımacılık Teknolojisi ve Ekonomisi
 • Patentler ve Endüstriyel Tasarım
 • Sıhhi Tesisat Sistemleri ve Tasarım gibi konular var.

Biyomühendislik

biyomuhendislik-nedir

Biyomühendislik bölümü; mühendislik tasarım ve analiz prensiplerini biyolojik tasarımlara ve biyomedikal teknolojilere uygulayan bir disiplindir. Biyomühendislik araştırmalarına örnek olarak kimyasallar üretmek için tasarlanmış bakteriler, yeni tıbbi görüntüleme teknolojisi, taşınabilir hastalık teşhis cihazları ve doku mühendisliği yapılan organlar verilebilir. Ülkemizde sıklıkla merak edilen biyomühendislik nedir sorusuna bu şekilde cevap verilebilir.

Biyomühendislik öğrencileri, elektrik ve makine mühendisliği, bilgisayar bilimi, malzeme bilimi, kimya ve biyolojiyi içeren biyoloji ve mühendisliğin temelleri konusunda eğitim alırlar. Bu genişlik, öğrencilerin ve öğretim üyelerinin kendi çıkarları konusunda uzmanlaşmasına ve müttefik bölgelerdeki araştırmacılarla kapsamlı işbirliği yapmasına olanak tanır.

– Biyomühendislik Bölümü Mezunu Ne Yapar?

Yeni mezun lisansüstü biyomühendislerin, kariyerlerini yönlendirmeye yönelik eğitimlerini göz önünde bulundurarak birçok seçeneği vardır. Bu; biyomühendislerin gıda, enerji, ilaç, biyokimyasal, biyomedikal, bitki ve hayvan türleri, madencilik, saflaştırma, geri dönüşüm gibi birçok alanda iş bulabileceği anlamına gelir.

Yukarıda belirtilen alanlara dayanarak bu bölümden mezun olan mühendisler;

 • Genetik Analiz,
 • Biyolojik ve Sitolojik Testler,
 • Biyolojik Üretim Teknolojileri ve Süreçleri,
 • Reaktörler, Uygun Ayırma ve Saflaştırma Araç ve Gereçlerinin Belirlenmesi ve Tasarımı,
 • Materyal Tasarımı, Geliştirme, Üretim ve Test,

Böyle konularda söz sahibi olurlar ve bu noktalarda kendilerine iş alanı bulabilirler. Aldıkları eğitimin komplike olması ve pek çok mühendislik bilimi ile iç içe olması sebebiyle geniş iş yelpazesine sahip olmaktadırlar.

Mühendislik dallarıyla ilgili sorularınızı sormak için buraya tıklayın!

Yorum yap

Reklamları biz de sevmiyoruz ama !

Giderlerimizi karşılamak için reklam yayınlamaya ihtiyacımız var.

Refresh