Tüm Mühendislik Dalları

Mühendislik Nedir?

İnsanların her türlü gereksinimini karşılamaya dayalı yapı, yol, köprü, peyzaj, bina, bayındırlık, tarım, beslenme, gıda, fizik, kimya, biyoloji, elektrik, elektronik, uçak, gemi  gibi alanlarda eğitim görmüş kimselere mühendis denir.Kaç çeşit mühendislik vardır ?

inssaat-muhendisligi

Mühendislik Dalları Nelerdir?

Bilgisayar Mühendisliği

Temelde yazılım, algoritma ve programlama ile ilgilenir. Bilgisayar ağları, gömülü sistemler ve veri tabanı yöneticiliği de çalışma alanları arasında yer almaktadır.

Bilişim Sistemleri Mühendisliği

Bu bölüm mezunları bilgi işlem ve bilgi iletişim ağının altyapısını oluşturma, geliştirme, işletme ve yönetme işlerinin yanında bilgisayar donanımı ve yazılımı alanlarında görev yapar. Uygulama, geliştirme ve ağ bağlantısı ağırlıklı projeler üretir.

Biyoloji, moleküler biyoloji, biyokimya, mikrobiyoloji, hücre metabolizması ile, temel mühendislik ve malzeme bilimlerindeki hızlı ilerlemeler sonucu gelişen biyolojik teknikler ve mühendislik ilkelerinin canlı sistemlere ve bu alanlarda karşılaşılan sorunlara uygulandığı bir bilim dalıdır.

Çevre Mühendisliği

Çevre mühendisliği, doğal kaynakların kullanımı ve insan sağlığına uygun çevre koşullarının yaratılması ile ilgili mühendislik dalıdır.

Makine Mühendisliği

Her türlü mekanik sistemlerin ve enerji dönüşüm sistemlerinin tasarımı geliştirilmesi ve üretiminin planlanması konularında eğitim ve araştırma yapılır. Geniş bir çalışma alanına sahiptir.

Elektrik Mühendisliği

Etkinliği çok geniş bir mühendislik türüdür. Elektrik devreleri ve elektrik motorları, bilgisayar sistemleri, haberleşmeye, elektroniğe kadar çok alanı kapsar.

Elektrik-Elektronik Mühendisliği

Dünyada elektrik mühendisliği; elektrik, elektronikle ilgili tüm mühendislik disiplinlerinin genel adı olarak kullanılır.

Endüstri Mühendisliği

İnsan, enerji, makine, para gibi girdileri belirli bir süreçlerden geçirerek ürün ve hizmete dönüştüren, bütünleşmiş sistemlerin tasarımı ve iyileşmesiyle ilgilenir.

Enerji Sistemleri Mühendisliği

Tekrarlanabilir enerji kaynakları (güneş, rüzgar, jeotermal, hidrolik …) ilgilenir.

Geomatik Mühendisliği

Akla gelebilecek her türlü hassas ölçümün en baş yetkilisidir. Ayrıca Harita Kontrol Mühendislerinin onaylamadığı belgeler yasal olarak da geçerli değildir.

geomatik mühendisleri ne iş yapar

İnşaat Mühendisliği

Çevrede görülen bir çok yapının (yol, altyapı, köprü …) tasarımı ve inşasıyla ilgilenir.

Fizik Mühendisliği

Doğadaki maddelerin yapısını ve aralarındaki etkileşimi inceleyen fizik bilimi verilerinin uygulama alanına dönüştürülmesi ile ilgilidir.

Jeoloji Mühendisliği

Yer kürenin başlangıcından günümüze kadar geçirdiği fiziksel ve kimyasal değişimleri, yer kabuğunun yüzeyinin ve altının bugünkü durumunu inceleyen, yerleşim bölgelerinin ve her çeşit mühendislik yapıtlarının yer seçimi çalışmalarının yürütülmesiyle ilgili eğitim verilen mühendislik dalıdır.

Gıda Mühendisliği

Gıda mühendisliği, bilimsel bilgiler ve mühendislik bilgileri yardımıyla gıdaların güvenilir bir şekilde üretimini, hazırlanmasını, işlenmesini, paketlenmesini, dağıtılmasını sağlayan ve gıdalardan uygun bir şekilde yararlanmayı sağlayan mühendislik dalıdır.

Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği

Gemi makineleri işletme mühendisliği, gemilerde, elektrik üretim sistemleri, kazan sistemleri, itici güç sistemleri ve bu sistemlerin operasyonları, bakım, tutum ve onarımlarıyla sorumlu mühendislik dalıdır.Gemi-makinaları işletme mühendisi ne iş yapar

Harita Mühendisliği

Harita mühendisliği, yeryüzünün bütününün yada bir parçasının çeşitli yöntemlerle metrik düzeyde ölçülmesi ve elde edilen mekansal bilgilerin bilgisayar platformunda değerlendirilerek planlar ve harita biçiminde ifade ve tasvirinin yapılmasıdır.

Havacılık ve Uzay Mühendisliği

Havacılık ve uzay mühendisi, hava ile etkileşen her çeşit mühendislik ürünün tasarlanması ve inşaat projelerinin hazırlanması, üretilmesi, bakım ve onarım teknolojisi ve işletmesi konularında eğitim ve araştırma yapar.

İç Mimarlık

İç mimarlık, bir mimari mekânın içinde, kullanıcılara işlevsel, yapısal ve estetik ölçütlere göre en uygun tasarımı sunmak için çözümler üreten meslek dalıdır.

Enerji Sistemleri Mühendisi

Enerji sistemleri mühendisliği kendi tanımıma göre dünya üzerinde bulunan enerji kaynaklarının kullanılabilir (elektrik veya mekanik) hale getirilene kadar bilgi toplama, hesaplama, tasarım, simülasyon, raporlama, uygulama ve kalite-kontrol süreçlerinde yer alan ayrıca halihazırda enerji üreten sistemlerin verimini arttırma ve maliyeti düşürme yollarını arayan tüm bunları yaparken de çevresel etkileri de göz önünde bulunduran enerji uzmanı kişidir.

Kimya Mühendisliği

Kimya mühendisliği, kimya, matematik, fizik, biyoloji, mikrobiyoloji, biyokimya, ve ekonomi bilimlerini, ham maddelerin ya da kimyasalların daha kullanışlı ya da değerli formlara dönüştürüldüğü proseslere uygulayan mühendislik dalıdır.

Maden Mühendisliği

Maden Mühendisliği, madenlerin bulunması, çıkarılması ve zenginleştirilmesi konularında eğitim ve araştırma yapan mühendislik dalıdır.

Mekatronik Mühendisliği

Mekatronik Mühendisliği, akıllı makinelerin, ergonomik ve faydalı ürünlerin tasarlanarak üretilmesi için Makine Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği ve Bilgisayar Mühendisliğinin bir birleşimi olarak ortaya çıkmıştır. Kısaca, Mekatronik Mühendisliği; makine, elektrik-elektronik mühendisliği ve bilgisayar yazılım teknolojilerinin bir makine veya ürün üzerinde birleşerek bütünleşmesini sağlayan bir mühendislik dalı olarak tanımlanabilir.

Malzeme Bilimi ve Mühendisliği

Malzeme bilimi mühendisi, organik ve inorganik kökenli doğal ve sentetik hammaddelerden; seramik, metal, polimer esaslı ve birbirleri arasında kompozit malzeme dediğimiz karma malzemeleri; tasarlayıp, üretip, geliştirip insanlığın yararına sunan kişidir.

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği

Metalurji malzeme mühendisliği, malzeme mühendisliği, malzeme milimi ve nanoteknoloji mühendisliği, seramik mühendisliği, polimer mühendisliği bölümleri malzeme bilimi ve mühendisliği bölümünden türetilmiş bölümlerdir.

Nanoteknoloji Mühendisliği

Nanoteknoloji Mühendisliği çok disiplinli bir alan olup malzemelerin atomik ve moleküler düzeyde sentezlenmesi, karakterize edilmesi ve mühendislik uygulamalarında kullanılmasını amaçlamaktadır.

Orman Endüstri Mühendisliği

Orman Endüstri Mühendisi, ormandan ana ürün olarak elde edilen masif hammaddeyi ve reçine, sığla yağı, defne, palamut gibi odun dışı orman ürünlerini işleyerek yarımamül ve mamül (levha ürünleri, mobilya, doğrama, kereste, kağıt vb.) ürünlere dönüştüren ve bu alanda fabrika ve atölyelerin kurulması, işletilmesi, üretim prosesinde yer alan tasarım, planlama, yönetim ve kontrol faaliyetlerini yürüten,  işlenmiş orman ürünlerinin standardizasyonu, kalite kontrolü ve pazarlanması konularında hizmet veren teknik elemanlardır.

Nükleer Enerji Mühendisliği: Nükleer enerji mühendisliği, nükleer fizik ve radyasyonun madde ile etkileşimi ilkelerine dayalı olarak atomun çekirdeği üzerine pratik uygulamalar yapan bir bilim dalıdır.

otomotoiv mühendisliği çalışma alanları

Otomotiv Mühendisliği

Çağdaş otomotiv mühendisliği taşıt mühendisliğinin bir parçasıdır, Makina Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği ve Güvenlik Mühendisliği dallarının tasarımda ve üretimde ortak olarak çalışmasıyla yapılır.

Raylı Sistemler Mühendisliği

Raylı sistemler mühendisliği, raylı sistemler üzerinde çalışmalar yapan bir mühendislik dalıdır.

Tekstil Mühendisliği

Tekstil hammaddelerini değişik tekniklerle işleme ve bu alanda yeni teknikler geliştirme konusunda eğitim ve araştırma yapan mühendislik dalıdır.

Yazılım Mühendisliği

Yazılım mühendisliğin de belirli programlar yoluyla gerekli işler yapılmaktadır.

Ziraat Mühendisliği

Ziraat Mühendisliği bitkisel üretim (bahçe bitkileri, tarla bitkileri) ve hayvansal  üretim (küçükbaş, büyükbaş hayvan geliştirme yolları ve ıslahı, kümes hayvanları, arıcılık, yemler hayvan besleme, genetik, biyometri)  bunun yanında süt teknolojisi, tarımsal biyoteknoloji, tarım makineleri, toprak bilimi, kültür ve teknik, bitki besleme, bitki koruma, peyzaj mimarlığı, tarım ekonomisi, biyoyakıt ve biyogaz enerji üretimi alanlarında çalışan mühendislik disiplinidir.

Ziraat Mühendisleri Ne İş Yapar-min

Endüstriyel Tasarım Mühendisliği

Endüstriyel tasarım mühendisliği, fikirleri ve konseptleri oluşturan ve onları müşteri isteklerini tatmin edebilen ürünlere dönüştüren bir disiplindir.

Mühendislik dallarıyla ilgili sorularınızı sormak için buraya tıklayın!

Yorum yap

nineteen + 1 =

Reklamları biz de sevmiyoruz ama !

Giderlerimizi karşılamak için reklam yayınlamaya ihtiyacımız var.

Refresh