Jeoloji Mühendisliği Nedir? Çalışma Alanları Nelerdir?

Jeoloji mühendisliği, yer kürenin başlangıcından bu günümüze kadar geçirdiği kimyasal ve fiziksel değişimleri, yer kabuğunun yüzeyinin ve altınının bugünkü durumunu inceleyen, yerleşim alanlarının ve her türlü mühendislik yapılarının yer seçimi çalışmalarının yürütülmesiyle ilgili öğretim verilen mühendislik disiplinidir.

Günümüzdeki teknolojik gelişmelere dayalı olarak jeoloji mühendisliği hizmet alanları önemli bir orada genişlemiştir. Başta doğal kaynak, afet ve çevre yönetim süreçleriyle ilgili olarak metalik madenler, endüstriyel ham maddeler, enerji ham maddelerinin ve sıcak ve soğuk su kaynaklarının aranması ve ekonomik kullanımı kararlarında, heyelan, deprem, sıvılaşma, kaya düşmesi, su baskını afet tehlike ve risk değerlendirilmeleri; arazi kullanım planlarının hazırlanması, yer seçimi kararları, kütle hareketleri tanımlama, izleme, sınıflandırma, duyarlılık analizlik ve stabilizasyon önlemlerinin belirlenmesi için jeolojik- geoteknik etütlerde, yer altı suyu ve toprak kirliliği, atık depolama gibi çevresel sorunların çözümünde ve baraj, tünel, kara yolu, demir yolu, boru hattı, enerji santralleri gibi mühendislik yapıları ve binalar için jeolojik, geoteknik etütlerde, kentsel projelerin ihtiyaç duyabileceği temel parametrelerin belirlenmesinde jeoloji mühendisleri aktif görevler üstlenmektedir.

jeoloji

Jeoloji Mühendisliğinin Çalışma Alanları

Günümüzde orman, çevre ve enerji, ulaştırma bakanlıkları ile TOKİ, MTA, BOTAŞ, TPAO, TKİ, Türkiye Taş kömürü Kurumu, Kara yolları, afet işleri, Elektrik İşleri Etüt İdaresi, Maden İşleri Genel Müdürlükleri  ve Yerel Yönetim birimlerinde, madencilik, çimento ve inşaat sektöründeki değişik özel sektör ve kurum ve kuruluşlarında çalışırlar.

Jeoloji Mühendisliği ile ilgili sorularınızı sormak için buraya tıklayın!

Yorum yap

Reklamları biz de sevmiyoruz ama !

Giderlerimizi karşılamak için reklam yayınlamaya ihtiyacımız var.

Refresh