Genetik Mühendisliği Nedir ? Uygulamaları Nelerdir

Genler, bir organizmanın niteliklerini saptayan kimsayal bilgiyi taşımaktadır. Genler değiştirilerek bir organizmaya istenilen özellikler kazandırılabilir. Genetik mühendisliği, genetik olarak analiz yapmak ya da istenilen özellikte canlıları geliştirmek amacıyla, bir çeşit içinde veya farklı türlere ait organizmaların genlerin üstünde planlı olarak yapılan ve canlılardan sağlanan tıp ilimi işlemlerini kapsamaktadır.

Bu teknoloji, en genel biçimiyle, insanlar tarafından belli bir gayeye yönelik olarak genetik materyal üzerinde yapılan çalışmalar olarak tanımlanabilir. Böyle geniş ve kapsamlı bir tanım, bitki mikro organizma ıslah ve hayvan ıslahını ve bu ortamda genetiği ve moleküler biyolojiyi kapsamaktadır.

Genetik uygulamalar temel olarak  insanlar açısından ekonomik bakımdan önemli canlıları ve o canlıların ürünlerinin iyileştirmesini kapsar. İnsanlar göçebe hayat tarzından kurtulduktan sonra hiçbir bilimsel bilgi olmadan sadece gözlemleriyle doğada meydana gelen ani değişikleri (mutasyonlar)  ve çeşitlilikler sonucu ortaya çıkan değişik özellikteki bitki mikroorganizma ve hayvanlar içinde amaçları için en uygun, nitelikteki olanları bulmuş ve ıslahını yapmışlardır.

Genetik Mühendisliği Nedir

Genetik Mühendisliği Uygulamaları

Genetik mühendisliği, bilim adamlarının genleri bir organizmadan alıp diğer organizmaya aktarmalarına olanak veren bir teknolojidir. Bu teknoloji nükleik asit hibridizasyon, rekombinant DNA, PCR, RNA, hücre kültürü ve monoklonal antikor teknikleri içinde bulunmaktadır.

Genetik mühendisliği, biyoteknolojinin doğrudan bir alt dalı olmayıp, ayrı bir disiplinde değerlendirilen teknolojidir. Fakat modern biyoteknolojinin çabalarının hemen hepsinde, özel olarak son yıllarda biyoteknoloji gelişimine büyük katkılar sağlamaktadır.

Genetik Mühendisliği ile ilgili sorularınızı sormak için buraya tıklayın!

Yorum yap

Reklamları biz de sevmiyoruz ama !

Giderlerimizi karşılamak için reklam yayınlamaya ihtiyacımız var.

Refresh