Dünya’da ve Türkiye’de Enerji Ne Durumda?

Dünya’da nüfus artışı, sanayileşme ve şehirleşme ile birlikte, küreselleşme sonucu artan ticaret ve üretim imkanlarına bağlı olarak, doğal kaynaklara ve enerjiye olan talep giderek artmaktadır. Ulusal enerji ajansı verilerine göre Dünya’da, 2030 yılına kadar enerji talebinin, özellikle gelişmekte olan ülkelerden kaynaklanmak üzere, yıllık ortalama %1,5 artışla 16,8 milyar ton eşdeğer petrol olması beklenmektedir.

Yaklaşık olarak 12 milyar TEP olan Dünya toplam birincil enerji tüketimi içerisinde; OECD ülkelerinin %48 (5,5 milyar TEP) olan payının, 2030 yılında %42 oranına düşeceği tahmin edilmektedir. Uluslar arası enerji ajansı verilerine göre Dünya birincil enerji tüketiminin yüzde olarak kaynaklar bazında dağılımı; petrol %34, gaz %20.9, kömür %26.5, nükleer %5.9, hidrolik %2.2, yenilenebilir %9.8, ve diğerleri %0.7’dir.

Petrolün yıllık ortalama %1.6’lık artışla 2030 yılında 5.8 milyar ton petrol eşdeğerine, doğalgaz’ın yıllık ortalama %2.4 artışla 2030 yılında 4.1 milyar ton petrol eşdeğerine, kömürün ise yıllık ortalama %1,5 artışla 2030 yılında 3,6 milyar ton petrol eş değerine ulaşması beklenmektedir. Ülkemizin enerji kaynakları potansiyeli ise; Taş kömürü 1343 milyon ton, linyit, 12300 milyon ton, asfaltit 82 milyon ton, bitümler 1641 milyon ton, hidrolik 140000 GWh/yıl, ham petrol-üretilebilir 284,7 milyon varil, doğalgaz-üretilebilir 6,8 milyar m³, tabii uranyum 9129 ton, toryum 380000 ton, Rüzgar 47849 MW, güneş 380 milyar kWh/yıl.

NÜKLEER SANTRAL KURULMASI GEREKLİ MİDİR?

Türkiye’nin sanayileşmesi ve ekonomik olarak kalkınabilmesi için nükleer santrallerin kurulması artık ihtiyaç değil zorunluluk haline gelmiş durumdadır. Hızla sanayileşen ve büyüyen ülkeler arasındaki Çin’in 15, Güney Kore’nin 19, Hindistan’ın 14 reaktörü olduğu dikkate alınmalıdır.

Sonuç olarak; Türkiye açısından nükleer enerji, elbette ki tek çözüm değildir, ancak çözümün önemli bir parçası olduğu da bir gerçektir. Dolayısıyla enerji alternatiflerimiz içerisinde nükleer enerji diğer kaynaklarla birlikte bulunmalıdır.

Yorum yap

Reklamları biz de sevmiyoruz ama !

Giderlerimizi karşılamak için reklam yayınlamaya ihtiyacımız var.

Refresh